Phrontisterium classicum 16.04.2024

Драги колеги, студенти, приятели,
На 16 април 2024 г. от 18 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“, зала 1, Ректорат, професорът
по византийска история в Харвардския университет Димитър Ангелов ще изнесе публична
лекция на тема Власт и тирания: византийски дебати.
Научните интереси на проф. Ангелов в областта на византинистиката са разностранни,
включват въпроси от сферата на идеологията на властта, на историята на политическата
мисъл, реториката и др.
Проф. Димитър Ангелов е автор на монографиите Imperial Ideology and Political Thought
in Byzantium, 1204-1330, Cambridge 2007
, както и The Byzantine Hellene: The Life of Emperor
Theodore Laskaris and Byzantium in the Thirteenth Century, Cambridge, 2019.

Лекцията на проф. Ангелов отразява работата му по проект, който си поставя за цел да
даде нов поглед върху византийската политическа мисъл от 5. до 15. век.
Заповядайте!

Откъс от антологията на ранно-византийския компилатор Йоан Стобей от
ръкопис, съхраняван в Австрийската национална библиотека, Vindob. gr. 67, f. 96r

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *