IN MEMORIAM

На 05.08.2016 г. почина нашият учител проф. дфн Богдан Богданов, един от доайените на българската класическа филология.

 

Богдан Богданов е роден на 02.11.1940 г. в София, завършва „Класическа филология“ в Софийския университет през 1963 г. От 1963 до 1969 г. е преподавател (по антична и западноевропейска литература и класически езици) във Великотърновския университет, а от 1969 – в Катедрата по класическа филология в Софийския университет (до 1983 г. е асистент, от 1983 г. – доцент, а от 1989 г. – професор). Докторската си дисертация защитава през 1976 г., а през 1986 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки“. Заема длъжностите зам.-декан на ФКНФ (1987–1989), както и ръководител на Катедрата по класическа филология (1989–1991). Проф. Богданов е един от основателите на специалност „Новогръцка филология“ във ФКНФ през 1992 г. Дълги години води курсовете „Увод в класическата филология“, „Старогръцка култура“ и „Старогръцка литература“ в специалностите „Класическа филология“ и „Новогръцка филология“, както и „Големите книги на античния свят (гръцка част)“ в Магистърската програма „Антична култура и литература“ (до 2010 г.). Един от първите преподаватели по старогръцки език в Националнага гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, основана през 1977 г.
Проф. Богданов беше интелектуалец с голяма грижа за университетското образование и с активна гражданска позиция. В периода 1991–1993 г. е посланик на Република България в Република Гърция; от 1990 до 1998 г. е председател и член на УС на Фондация „Отворено общество“, София. През 1991 г. е сред създателите на Нов Български университет, където е председател (от 1993 до 2011 г.) и почетен председател (от 2011 г.) на Настоятелството.

 

Богдан Богданов е автор на множество книги и отделни публикации върху историята и типологията на старогръцката култура и литература („От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Романът – античен и съвременен“, „История на старогръцката култура“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Старогръцката литература – исторически особености и жанрово многообразие“, „Литературата на елинизма“, „Мит и литература“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“), повечето от тях преиздавани; на сборници със студии, обединяващи изследователските му търсения в древността и съвременността (като „Промяната в живота и текста“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност. Научни есета“); през последните години работи активно в полето на устната комуникация, разбирането на текста и семиотиката, на което е посветена и последната му книга отпреди броени седмици („Текст, говорене и разбиране“, „Думи, значения, понятия и неща“). Сборници с негови текстове са публикувани на английски, френски, испански език. Изключително значим е приносът на проф. Богданов в превода на старогръцка проза – той е преводач на редица диалози на Платон, на животописи на Плутарх, антични романи, на произведенията на Марк Аврелий, Теофраст, Епиктет.

 

Проф. Богданов е сред основателите на Поредицата за антична литература „Библиотека Хермес“, съставител и автор на предговори на редица издания с първична и вторична литература върху античността, справочни и учебни издания. В чест на професор Богданов са издадени сборниците „Symposion, или Античност и хуманитаристика“, „Литература, култура, действителност (Studia Classica Serdicensia, III)“, „Разширяването на света“.

 

Проф. Богданов беше респектиращ, крайно интересен, прецизен, но и строг преподавател и увличащ говорител, търсещ Диалога. Незабравими ще останат инициираните от него открити семинари в продължение на няколко десетилетия, до последния семестър.

 

За мнозина от нас той бе наистина Учител, Професор, символ на Университета. И дори в моменти на спор научавахме и искахме да научим още много от него, от неговото Слово, устно и писмено. Загубихме своя силна опора, но той ни остави толкова пътеки, по които да откриваме днес смисъла от заниманията с Античност, нека достойно вървим по тях!

 

Поклонението ще се състои на 9 август, вторник, от 16 часа в базиликата „Света София“.

 

ULTIMUM VALE, MAGISTER!
SIT TIBI TERRA LEVIS

 

COLLEGIUM CLASSICUM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *