Конкурс за селекция на кандидати по Програма „Еразъм+“ през 2018/2019 година

За информация относно конкурса за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година вижте тук.

За информация за Еразъм деня, който ще се проведе на 10.01.2018 г. в СУ, вижте тук.