Erasmus+ конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и 2024/2025 академични години.

Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса на страницата на „Еразъм+“.