Никополис ад Иструм (1908)

Научна конференция „Tantae molis erat…“ (18–19 ноември 2016)

For English, click here.

На 18 и 19 ноември 2016 г. ще се проведе научна конференция по случай сто години от кончината на Вацлав Добруски (1858–1916), неуморен изследовател на древностите на България, пръв преподавател по археология, класическа филология, епиграфика и нумизматика в Софийския университет и създател на Народния археологически музей.

Конференцията е организирана от Националния археологически институт с музей при БАН и Катедрата по класическа филология при СУ „Св. Климент Охридски“ и ще се проведе в заседателната зала на Националния археологически музей.

За подробности вижте програмата на конференцията.

Никополис ад Иструм (1908)
Разкопките на Добруски при Никополис ад Иструм (1908 г.).