Skip to main content

Випуск 1947 г.

Випуск 1947 г.

Випуск 1947 г. с проф. Геров (вляво), проф. Балабанов (в средата) и проф. Михайлов (вдясно). Сред студентите се виждат бъдещите проф. Василка Тъпкова-Заимова (втори ред, първата вляво), проф. Магдалина Станчева (втори ред, третата вляво) и доц. Тодор Сарафов (втори ред, четвъртият вдясно)