Skip to main content

Вацлав Добруски (1858-1916)

Вацлав Добруски (1858-1916) – водил курсове по латински език, история на римската литература, гръцка археология, римска археология, увод в гръцката и римската епиграфика, антична нумизматика и др.