Skip to main content

Проф. Михайлов, проф. Бешевлиев и проф. Геров – кр. на 80-те

Проф. Михайлов, проф. Бешевлиев и проф. Геров – кр. на 80-те

Проф. Георги Михайлов, проф. Веселин Бешевлиев и проф. Борис Геров в края на 80-те