Skip to main content

Випуск 1981

Випуск 1981

Анна Николова, Кирил Влахов, Богдан Богданов, Красимир Банев и Димитър Бояджиев празнуват завършването на студентите-класици от випуск 1981; сред студентите – Мирена Славова, Петя Кияшкина, Атина Кънева, Анелия Божкова, Райка Николова, Петя Янева.