Skip to main content

Студенти – випуск 1947 г.

Студенти – випуск 1947 г.

Борис Геров, Александър Балабанов и Георги Михайлов със студенти-класици от випуск 1947 (Василка Тъпкова, Магдалина Станчева, Костадин Костакев, Тодор Сарафов) и бай Петко Ганчовски.