Skip to main content

Ал. Балабанов и В. Георгиев в класическия семинар

Ал. Балабанов и В. Георгиев в класическия семинар

Проф. Александър Балабанов и доц. Владимир Георгиев със студенти-класици и разсилния бай Петко в класическия семинар (сега аудитория 187) в края на 30-те години.