Skip to main content

Доц Бешевлиев със студенти – 1930 г.

Доц Бешевлиев със студенти – 1930 г.

Доц. В. Бешевлиев със студенти-класици – Владимир Георгиев, Д. П. Димитров, Тодор Дончев, Александър Милев, 1930 г.