Skip to main content

Проф. Дечев, Балабанов, Кацаров, Филов – 1930 г.

Проф. Дечев, Балабанов, Кацаров, Филов – 1930 г.

Професорите Димитър Дечев, Александър Балабанов, Гаврил Кацаров и Богдан Филов със студенти по класическа филология, сред които Димитър П. Димитров и Руска Гандева, 1930 г.