Фриз-архитрав (211–212 г.)

Фриз-архитрав с част от надпис в чест на императорите Каракала и Гета „и целия им дом“, 211-212 г.

За пълен размер, щракнете върху изображението:

slider01