Студентски разработки

Курсови работи

 • „Интелектът на Херакъл като проява на човешката му природа“ от Ян Митев: .pdf (318 KB)
 • „Развитие и употреба на поянитето император при Светоний“ от Джаксън Холидей Уилър: .pdf (298 KB)
 • „Рецепция на римски културни символи и реалии във Фашистка Италия“ от Антон Оруш: .pdf (915 KB)
 • „Осцилацията между власт, смърт и афект“ (митът за Едип и прочитът му в трагедията „Едип цар” на Сенека)“ от Ирина Симова: .pdf (277 KB)
 • „Катул и Байрон – влияние и подражание“ от Симона Стоянова: .pdf (164 KB)
 • „Клеопатра на Яворов – прилики и разлики в единство“ от Мартин Тушев: .pdf (117 KB)
 • „Хераклит и неговият стил в представите на античните автори“ от Христо Тодоров: .pdf (195 KB)
 • „Елевзинските мистерии – хронология на празника“ от Марта Ивайлова: .pdf (340 KB)
 • „Характер и функция на празника Θεσμοφόρια“ от Марта Ивайлова: .pdf (520 KB)
 • „Римските земеделски празници и гръцките влияния върху тях“ от Марта Ивайлова: .pdf (450 KB)
 • „Едилът в древния Рим – предшественик на съвременния кмет“ от Люба Никифорова: .pdf (170 KB)
 • „Формиране на ранната римска държава (Реформите на Нума Помпилий)“ от Георги Гочев: .pdf (215 KB)
 • „Многозначност на явлението писменост в гръцката култура“ от Калина Босева: .pdf (420 KB)
 • „Шрифтове и декорация на инкунабулите през ХV в.“ от Калина Босева: .pdf (420 KB). Приложения в .ppt-формат: Шрифтове, Украса, Подвръзване и печати
 • „Предлози с три падежа в старогръцки“ от Калина Босева: .pdf (350 KB)
 • „Старогръцкият датив като застъпник на инструментала“ от Калина Босева: .pdf (260 KB)
 • „Черветери и домовете на мъртвите“ от Цветомира Тодорова: .pdf (165 KB). Приложения в .ppt-формат
 • „Старогръцкият конюнктив“ от Цветомира Тодорова: .pdf (260 KB)
 • „Приключения и премеждия в романа „Аброком и Антия“ от Ксенофонт Ефески и XIV песен на „Одисея“ от Омир“ от Марта Ивайлова: .pdf (285 KB)

 

Примерни коментари за държавен изпит

 • Коментар към Антифонт, „Срещу мащехата отровителка“, 14-17 от Христо Тодоров: .pdf (133 KB)
 • Коментар към Антифонт, „Срещу мащехата отровителка“, 14-17 от Симона Стоянова: .pdf (167 KB)
 • Коментар към Овидий, „Метаморфози“, I. 220-239 от Христо Тодоров: .pdf (100 KB)
 • Коментар към Овидий, „Метаморфози“, I. 220-239 от Симона Стоянова: .pdf (75,5 KB)
 • Коментар към Тукидид, „История на Пелопонеската война“, I, 22 от Иглика Милушева: .pdf (99,8 KB)
 • Коментар към Еврипид, „Алкестида“, ст. 553 – 560 от Кристина Георгиева и Ивана Добчева: .pdf (110 KB)
 • Коментар към Еврипид, „Хекуба“, ст. 585 – 602 от Мария Дончева: .pdf (119 KB)