Arion

Arion

http://arionbg.info/

През 2010 година стартира нов тригодишен изследователски проект на членове на Катедрата по класическа филология, наречен “Арион” на прочутия лирически поет и китаред от о. Лесбос, пръв автор на хорова поезия, по чуден начин спасен от делфин в морето според Херодот. Фокус на проекта е проучването на рецепцията на античната драма в България, а пълното му название гласи: Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, образование, културни политики. В екипа участват представители на няколко академични институции: СУ „Св. Климент Охридски”: гл.ас. д-р Невена Панова (ръководител на проекта), гл.ас. д-р Йоана Сиракова, гл.ас. Доротея Табакова; Вяра Калфина, Герасим Петрински, Марта Ивайлова, Тамара Петринска (докторанти); ПУ „Пайсий Хилендарски”: проф. дфн Клео Протохристова, доц д-р Светла Черпокова, гл.ас. д-р Витана Костадинова; НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”: проф. дин Искра Николова; БАН (Институт за изкуствознание): ст.н.с. ІІ ст. дин Светлана Байчинска.

Проектът се развива благодарение на подкрепата на Фонд „Научни изследвания” към МОМН след успешно участие в Конкурс „Идеи” – 2009.

Целта на проекта е цялостно проучване на рецепцията на античната драма в България от Възраждането до днес и въздействието й върху съвременната българска култура в контекста на смяната на идеологически прочити и политики за усвояване на културноисторическото наследство. Чрез издирване, систематизация и анализ на пътищата на проникване на античната драматургична традиция – превод, сценични реализации, оригинални произведения на българското изкуство (музика, изобразително изкуство, кино, литература), присъствие на произведенията на античната драма в обучението по литература в средното и висшето училище – се предвижда изграждане на цялостна картина на взаимодействието им и се проследява спецификата на българското реагиране на античната драма, възприемана като основа на европейската драматургическа традиция и като извор на универсални ценностни, етически и естетически внушения.

Работната програма предвижда още организиране на открити дискусии и семинари, два уъркшопа, конференция, изложби. Очаквайте допълнителна информация за инициативите на „Арион”, както и появата на специализирания сайт на проекта до средата на 2010 г.

Въпроси към проектния екип може да отправяте на: arionproject@gmail.com

Допълнителна информация за проекта можете да намерите и в Facebook.