Архетип

archetype

Успешно завърши преводаческият проект „Архетип” на Катедрата по класическа филология и издателство „Фондация за българска литература”по Седма рамкова програма “Култура” на Европейския съюз (2007-2013). Той представя седем оригинални гръцки книги, които не са превеждани досега на български език:

  • Еврипид, Избрани трагедии (прев. Доротея Табакова, Тамара Кръстева)
  • Изократ, Речи (прев. Виолета Герджикова, Николай Шаранков)
  • Плутарх, Успоредни животописи (прев. Драгомира Вълчева, Невена Панова, Доротея Табакова)
  • Клавдий Елиан, Шарени истории (прев. Николай Шаранков, Невена Панова)
  • Спасителна книга (гръцкият оригинал на Симеоновия сборник, прев. Петя Янева, Сергей Иванов)
  • Дигенис Акритас (прев. Борис Вунчев)

Името на колекцията и изборът на книгите показва нашето разбиране за античната литература и култура като матрица за европейската интелектуална традиция, с която българската култура винаги е била съпричастна в търсенето на идентичност през вековете. Мотивът с препускащите златни колесници от сребърната фиала от Дуванли, който избрахме за корицата на книгите, символизира тъкмо това непрестанно завръщане към корените на европейската цивилизация. Амбициозните цели на проекта са осъществени от високопрофесионален екип, чийто опит в класическите студии е гаранция за успеха му сред българската читателска аудитория.

Убедени сме, че тази колекция ще запълни празнина в нашата съвременна култура и ще допринесе за достойно място на България в Европа.

За да научите повече, търсете в книжарниците!