Сътрудничество Лайпциг – София

От 2013 година в рамките на Open Philology Project започна сътрудничество между Катедрата по дигитална хуманитаристика на Лайпцигския университет с ръководител проф. Грегъри Крейн и Катедрата по класическа филология на Софийския университет (http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/leipzig-sofia-collaboration/).

Проектът цели да разшири присъствието на античните текстове в платформата на дигиталната библиотека Персей (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) на множество европейски езици включително и български език, както и разработването на материали за електронно обучение по исторически езици.

Катедрата по класическа филология предизвика интереса на проф. Грегъри Крейн и неговия екип с разработването на два свои проекта – Romulus Bulgaricus: двуезична електронна библиотека за латинска литература (с ръководител доц. д-р Йоана Сиракова) и Тезей: колекция от преводи на древногръцки автори на български език (с ръководител доц. д-р Невена Панова).

В екипа на проф. Крейн работи възпитаничката на Катедрата по класическа филология и на King’s College, London, Симона Стоянова, която осъществява и връзката между двете институции.