Преподаватели


Преподавател Електронна поща
доц. д-р Цветан Василев

Ръководител катедра

csvasilev@uni-sofia.bg
проф. д.ф.н. Анастас Герджиков a.gerdjikov@uni-sofia.bg
проф. д.ф.н. Мирена Славова mirena.slavova@uni-sofia.bg
проф. д-р Виолета Герджикова v.gerdzhikova@uni-sofia.bg
доц. д-р Елия Маринова e.marinova@uni-sofia.bg
доц. д-р Йоана Сиракова i.sirakova@uni-sofia.bg
доц. д-р Николай Гочев n.gochev@uni-sofia.bg
доц. д-р Невена Панова n.panova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Димитър Илиев diiliev@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Марта Ивайлова m.ivaylova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Люба Радулова lradulova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Николай Шаранков n.sharankov@uni-sofia.bg
хон. преп. д-р Доротея Табакова d.tabakova@uni-sofia.bg
изсл. Кристиян Симеонов sergeevs@uni-sofia.bg