Преподаватели


Преподавател Кабинет, телефон Електронна поща
доц. д-р Й. Сиракова
Ръководител катедра
к-т 183, тел: 9308 341 i.sirakova@uni-sofia.bg
проф. д.ф.н. А. Герджиков
Ректор на Софийския университет
к-т 16, партер, Ректорско крило a.gerdjikov@uni-sofia.bg
проф. д.ф.н. М. Славова к-т 188, тел: 9308 490 mirena.slavova@uni-sofia.bg
проф. д.ф.н. П. Янева к-т 175, тел: 9308 376 p.yaneva@uni-sofia.bg
проф. В. Герджикова к-т 188, тел: 9308 376 v.gerdzhikova@uni-sofia.bg
доц. д-р Н. Гочев к-т 175, тел: 9308 376 n.gochev@uni-sofia.bg
доц. д-р Е. Маринова к-т 188, тел: 9308 376 e.marinova@uni-sofia.bg
доц. д-р Н. Панова к-т 189, тел: 9308 490 n.panova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Димитър Илиев к-т 188, тел: 9308 376 dimitar.illiev@gmail.com
гл. ас. д-р Марта Ивайлова к-т 189, тел: 9308 490 m.ivaylova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Л. Радулова к-т 189, тел: 9308 490 lradulova@uni-sofia.bg
ас. Д. Табакова к-т 189, тел: 9308 490 d.tabakova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Ц. Василев к-т 183, тел: 9308 341 csvasilev@uni-sofia.bg
ас. Н. Шаранков к-т 189, тел: 9308 490 n.sharankov@uni-sofia.bg

Professores emeriti
проф. д-р М. Костова к-т 188, тел: 9308 490 kostova.maria@abv.bg
доц. д-р А. Николова к-т 175, тел: 9308 490 annikbg@yahoo.co.uk
доц. д-р Н. Георгиева к-т 189, тел: 9308 490 leukonoja@abv.bg

Филолог специалист
Марина Полякова к-т 183, тел: 9308 341 m.polyakova@uni-sofia.bg