Mозаичен под в жилищна сграда от ІV в.

Фрагмент от мозаичен под в жилищна сграда от ІV в.

За пълен размер, щракнете върху изображението:

slider03