Конкурс за Практики по Програма „Еразъм+“ 2024/2025 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява началото на конкурса за практики по Програма “Еразъм+” за учебната 2024/2025 година.

Период на провеждане
Практиките могат да бъдат проведени в периода от 1 септември 2024 г. до 30 септември 2025 г.

Кандидатстване
За да участвате в конкурса, трябва да предоставите следните документи:

Краен Срок
Крайният срок за подаване на документи е 27 юни 2024 г. до 17:00 ч. Моля, уверете се, че сте предоставили всички необходими документи в срок.

Подробна информация за процеса на кандидатстване може да намерите тук: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2024/05/23/traineeships_2024-2025_1/