Слово на проф. Михайлов за проф. Балабанов

Професор Александър Балабанов като класически филолог

Слово, произнесено от проф. Г. Михайлов на възпоменателното събрание по случай стогодишнината от рождението на проф. Ал. Балабанов, устроено от Софийския университет и Съюза на писателите на 26 февруари 1979 г. в аудитория 65 на Ректората под председателството на акад. Вл. Георгиев, с втори доклад на проф. Тодор Боров, „Ал. Балабанов – личност и дело“, и с рецитации на произведения на проф. Балабанов от н. а. Славка Славова.

Да се засегне поотделно една или друга страна на личността и дейността на Александър Балабанов, ще ни доведе не до подчертаване, а до обедняване до известна степен на портрета на тази сложна натура, в която всичко тъй сложно е преплетено. Но все пак, както при художеството, при всеки има някакъв основен тон, с който другите тонове трябва да се съобразяват, и този основен тон у Александър Балабанов беше класическата древност, и то преди всичко гръцката, и то най-вече класическият й период. Александър Балабанов заживя с нея още от най-ранна младост и те си допаднаха, като че ли тя беше създадена само за да може да се изяви той чрез нея. Когато многоликият Балабанов – а той беше не само „човекът с две лица“, както тъй хубаво го характеризира неговият съвременник проф. Михалчев, но със сто лица! – когато, казвам, многоликият Балабанов говореше и пишеше за друго, той говореше и пишеше за класическата древност, осмисляше нещата чрез нея, не просто така, като поза – вижте ме колко много знам, или пък защото знам това, което другите не знаят или малко го знаят, а защото имаше този проникновен поглед да намира връзка между нещата и явленията в развитието на европейската култура, чийто корен е древноелинската.

За Александър Балабанов можем да кажем, че е вече историческа категория. Той принадлежи на едно време, с чиято култура органически е сроден и затова чрез него можем да разберем по-добре Балабанов, а и чрез Балабанов можем да разберем по-добре това време.

Всъщност Александър Балабанов започна живота си едновременно през две епохи: роди се точно когато България се освободи, но родното му място Щип остана под робство, така че до своето юношество, до 13-годишна възраст, живее в предосвобожденската епоха в земя, където възрожденският дух продължава, както би казал сам Балабанов, да „живее и дее“.

Този дух у Балабанов не угасна. Дошъл в свободна България, той се озовава в по-друга обстановка. Тук, в София, той записва класическия отдел на I мъжка гимназия и това определя целия му живот – каквито и лутания и изкушения да му се явят по-нататък, Балабанов не напусна този свят. След гимназията бива пратен като стипендиант в Германия да следва пак класическа филология и завършва с докторската дисертация „Общественото положение на гръцката жена“ – първия труд, който се яви по този въпрос.

Балабанов се оформя като класически филолог във време, когато Европа се зашемети от капитални открития. Не много отдавна, преди двайсетина години, Шлиман е разкопал Троя, после Микена и Тиринс (резултатите публикувани 1874, 1878, 1886), а през 1900 г. Артур Еванс започна да разкрива критската култура. Вместо да се наместят, представите се объркаха и обърнаха. От един романтизъм, за който Омир беше или приказка – и най-вече приказка, – или просяк-рапсод без каквато и да е оригиналност, сега светът се хвърли в неговата противоположност – да вижда у Омир само история, което беше пак нещо като историческа романтика. И Омир, и всичко свързано с Омир се подлагаше на преоценка, на преосмисляне, на ново изучаване, защото действително нещо качествено ново дойде, с което науката не можеше да се справи изведнъж, пък и още не се е справила – достатъчно е да прочетем не много отдавна излязлата статия на Джон Чадуик, сътрудник на Майкъл Вентрис в разчитането на микенското писмо Б, „Кои са били дорийците?“[1], за да разберем колко науката по някои от тия въпроси още се лута. Поради това Балабановата епоха носеше нещо от традиционния романтизъм, повлиян от идеите на Винкелман за „благородната простота и спокойното величие“ в гръцкото изкуство, които идеи продължаваха да живеят чрез творчеството на един Гьоте, да кажем, а, от друга страна, науката за древността беше вече поставена на здрави основи като положителна наука и имаше друго отношение към историческите явления. Нейните методи са истински научни методи, но материалът беше такъв, че не можеше всичко да се тури в ред – а и такива смайващи открития! В тази сложна обстановка на преоценка на класическите ценности за една от най-важните епохи, където е коренът на гръцката култура – предомировата и Омировата епоха, а с нея всичко последвало е свързано, Александър Балабанов със своя верен усет намери свой път и си изработи свое отношение към класическото наследство и то не без някаква определена цел, просто като учен, един от многото, а съвсем конкретно и действено с оглед на интересите на българската действителност.

Александър Балабанов беше влюбен в гръцката класика, без да подценява римската, като отдаваше на всяка от тях своето и в тази негова влюбеност имаше нещо романтично, много свежо в допира му с древността, допир ежедневен и ежечасен, превърнал я в органична част на светоусещането и съществуването си. До края на живота си той не можа да се блазира. Но тази влюбеност не му заслепяваше очите и ума и не му попречи – напротив, окриляше го да вижда проблемите като учен със собствено отношение. Да вземем Омировата епоха. Самото й название показва, че основният извор за нея е Омир – по-късно се натрупаха сведения от археологически и друг характер. И понеже на науката трябваха исторически сведения, тя измъчваше Омир да й ги дава на всяка цена и забравяше поезията. Балабанов негодуваше: „Не забравяйте, че Омир е преди всичко поет!“ И действително, ако се търси нещо у Омир, не трябва да се забравя, че го казва поет, и то голям поет. А често и до днес се забравя, за да се открива отново – нали така направи почти съвсем наскоро споменатият вече Джон Чадуик в една своя статия, озаглавена „Бил ли е Омир лъжец?“[2]

За Балабанов гръцката поезия беше „отливка на живота“. Можем да критикуваме, че не е определено що е отливка и що е живот, но това афористично определение, казвано хиляди пъти, съвсем ясно показва какво смята Балабанов. Но тази отливка на живота не е история, а е поезия. Той заявяваше – и е така, – че Есхил е тенденциозен поет, т. е. че в своите трагедии откликва от свои позиции на обществената действителност – но той е поет! „Аз от нищо друго не разбирам, но от едно разбирам: от литературата – аз живея с нея!“ ми каза веднъж, когато се беше разярил от един литературен случай у нас. И това е самата истина. Той не робуваше на догми и това вярно усещане на литературата го водеше вярно между сцилите и харибдите на класическата поезия. За него гръцките поети не бяха отвлечени образи, музейни експонати, а хора живи, с човешки желания, настроения, разочарования, любови и омрази, с които хора живееше и беше приятел, отдавайки всекиму своето: велики духове са Есхил и Еврипид, но те не са въобще велики, а единият е велик в едно, другият в друго, според своето време.

Да си представим България в началото на века, когато Балабанов се връща от Германия. Освобождението беше настъпило едва преди 25 години и във всички области на знанието и културата тя се нуждаеше и от много, и от ценно, защото и плевелите бяха много. България се нуждаеше и от действен контакт и с класическата култура. Балабанов се постара да й го даде. Не че той беше единственият и че с него трябваше да почне всичко от първото начало. Много от нашите възрожденци познаваха повече или по-малко древността, а имаме и големи имена, като Пиколо, Берон, Пърличев, Богоров, Славейков, Нешо Бончев. Но Балабанов беше от това нова поколение с модерно мислене в класическото формиране и дейност. Ако в областта на древната история основите сложи Гаврил Кацаров, ако в езикознанието се яви един Стефан Младенов, за класическата литература като най-ценна еманация на класическия дух като цяло – това беше Балабанов. И понеже беше Балабанов, се изявяваше по балабановски. Не толкова с книги, колкото с по-действените ударни средства на деня – статиите и живото слово. И то с една ежедневна упоритост, която, ако не се дължеше на призвание и не беше свързана с живота на обществото, щеше да изглежда най-малкото странна.

Неговата научна зрелост настъпи рано. 28-годишен той написа едно неувяхващо произведение, „Любовта в гръцката поезия в класическия период“ като първа част от замисленото нашироко изследване „Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период“ (1910). 30 години по-късно, през 1939 г., тази зряла и с много достойнства научна работа, забравена в страниците на Годишника на университета, беше издадена като отделна книга под импресионистичното заглавие „Любов и поезия“ и пак засегна дълбоко интереса на културния българин. „Жадувах сам да узная извора на живота на древнеелинската поезия. Особено ме бе засегнал онзи неин странен свят, когато не се е усещал като мотив за поезия една от най-силните прояви на живота – любовта, която иначе във всички векове бе една от най-плодовитите области в самата поезия.“ Със своя усет и вярно проникване и разбиране в гръцката поезия Балабанов стига до изводи, до които стигнаха учени след двайсет и повече години по-късно. Изложението е написано с нерв, с лично участие и дълбока заинтересованост в предмета. Дали при тази книга, както и при другите му писания, ще се съгласим със него във всичко – това е друг въпрос. Сам Балабанов не би искал да се съгласим. А и сам надали би се съгласил със себе си. Но в основното, в най-първото той остава неизменен.

Балабанов трябваше да даде много студии от този вид. Той не само не завърши своята „Еволюция на мотивите“, но и не осъществи в по-големи трудове и други свои идеи. Темпераментът му го повлече, както сам казва, „към други светове“. Най-сполучливата характеристика му направи Симеон Радев: „Балабанов е като някой човек, който при пожар хвърля каквото има през прозореца.“ Голямата сила на проф. Балабанов бяха статиите. В тях той представяше класическата древност, а също и в предговорите към своите преводи. Едни от тях имат повече или по-малко осведомителен характер, като, да кажем, тези в списание „Художник“ през първото десетилетие на века, и в България това бяха първите компетентно написани работи по старогръцка литература; други са предизвикани от някакъв конкретен повод, а пък в трети класическата древност е предизвикала други мисли или пък други мисли са довели пак до класическата древност, да се покаже нещо важно в нея, което е влязло в човешката култура в една или друга област. Но каквото и да пипне човек, ще познае Балабанов с неговото свое, лично отношение към въпроса. Така той сложи на истински основи и класическата филология у нас и определи нейното място в българската култура. Той защити, наложи и заздрави класическото образование в средните училища и накара просветените умове да му помогнат. Без Балабанов нямаше да има точно това, което има като плодове на тази наука: със своята духовна широта той създаде атмосфера на творчество и напредък, на отрицание на дребнавостта.

Не искам да забравя една малка книжка, която не знам дали попада още пред очите на читател, „История на класическата литература“, появила се през 1914 г. и преиздавана многократно до Втората световна война; написана е със скромната цел да служи на средношколци. Тя обаче беше позната изобщо у нас: и се ползваше с голяма популярност. И тук Балабанов има свое лично отношение към въпросите – като че ли можеше да бъде другояче! – Всичко е казано и кратко, и от ясно по-ясно: какво знаем и какво не знаем и какво мислим или си мислим, че знаем. И до днес тя не е последвана от нещо друго по въпроса, написано от български класически филолог.

Но Балабанов и говореше. Той изнесе десетки и десетки сказки, в които, както и в статиите му по вестници и списания из цялата страна, класическата древност бе една от основните теми или фонът на темите му. Ако говореше, да кажем, за старогръцкия театър, това му даваше повод да говори и за европейския, и за българския театър.

И понеже влязох в театъра, ще продължа с нещо особено важно: преводите му на гръцките трагици. Още съвсем млад, 18-годишен, превежда Есхиловия „Прометей“ със стих несковаващ мисълта, и с мисъл, нескована от стиха, на хубав български език. Преводът беше преиздаван много и много пъти. Казваха, че имало грешки – като че ли Есхиловият текст е навсякъде точно установен или разбран! Но и грешките в този превод му бяха мили като грешки на младостта и Балабанов не искаше да поправя нещо. В десетилетието между 1910 и 20 година той преведе ред трагедии от Есхил: Агамемнон, Орест, Евмениди; от Софокъл: Едип цар и Електра; от Еврипид: Ифигения в Таврида и Медея, като отдаде и нужното и на комедията: Аристофановите Облаци, Жените в народното събрание, Ахарняни. За да се дойде малко по-късно, през 1928 г., до шумното представяне на Медея в нов превод във великолепен стих. И за да не напусна преводите му, трябва да припомня, че Балабанов е превел и ред други неща: няколко песни от Омир, като за съжаление не изпълни обещанието си да ни даде цялостен превод, стихове от Алкей, Сафо и други лирици, Платоновия Федон, Езоповите басни, Теофрастовите Характери и още други неща.

По тези преводи са се учили поколения и ако днес ние имаме нещо значително в тази област, то се дължи до извънредно голяма степен на основата и подтика, който даде Балабанов. И чрез тези преводи наред с другото Балабанов показа и помогна да се превежда на хубав български език, да се влезе в природата на автора, в неговия стил и темперамент. Поради това тази преводи са станали вече литература.

През аудиторията на проф. Балабанов минаха стотици студенти. Отначало, вече 30-годишен, той е хоноруван доцент по история на класическата литература (1909), след това последователно редовен доцент (1912), извънреден професор (1917), а при основаването на специалността класическа филология през 1921 г. редовен професор и директор на института по класическа филология. Пенсиониран беше през 1950 г. Това прави 40 години академична дейност. Аз познавам Александър Балабанов като професор в неговата зряла възраст, когато чух за пръв път лекциите му през 1934 г. и оттогава до смъртта му сме били в постоянно общуване. Неговите лекции също като писанията му са неповторими. Често те бяха диалог с аудиторията, предизвикан от него, за да накара студентите не да кажат какво знаят, но да ги накара да мислят, да се опитат и се научат да разсъждават самостоятелно. Друг път – това се случваше, когато попаднеше на въпрос, който го е особено вълнувал или вълнува в момента – лекцията се превръщаше на откровение и слушателите ги хващаше треска. Упражненията му се отличаваха малко от лекциите, въпреки че тогава студентите имаха малко повече думата: от тях той искаше не само да почувствуват оригинала, но и да намерят еквивалентен превод със всички нюанси, като водеше умело в лабиринтите и капаните и на гръцкия, и на българския език. Върху една дума или израз можеше да говори с часове и обикновено не се напредваше в текста, но студентите порастваха духовно от атмосферата, която се създаваше около пасажа. Но той общуваше със студентите не само в аудиторията, но и навън, постоянно ги събираше около себе си, защото ги обичаше, и мнозина му станаха и останаха приятели за цял живот. Друго такова общуване между професор и студенти в нашия университет аз не познавам.

Минаха вече две десетилетия и половина от неговата смърт и Балабанов почнаха да го забравят дори по-старите, а на младото поколение той вече не е известен. А като си помисля как само насищаше културния ни живот с писанията и словото си и с общуванията си, които не приличаха на писанията, на словото и на общуванията на никого другиго, също както оригиналната му фигура, която беше позната на всички и беше заобиколена с вицове и анекдоти! Но дадем ли си сметка за културния ни живот до Втората световна война, разбираме, че той е един от носителите на културата на своето време и че можа да я обогати, защото й даде и класическа култура – нещо, което тепърва ще почне да се оценява и цени. Без Балабанов тя щеше да бъде по-бедна. Защото, както беше казал – и така го и мислеше, и правеше: „Учен, който не може да обясни науката си и нейните първи идеи и на неспециалиста, на самия народ, не е никакъв учен, а е куха и глуха машина.“

[1] John Chadwick, Who were the Dorians? – In: La Parola del Passato, 31, 1976, p. 103-117.

[2] John Chadwick, Was Homer a Liar? – In: Diogenes (Montreal), 77, 1972, p. 1-13.

Георги Михайлов