Еразъм

Програма „Erasmus“

Можете да се възползвате от възможностите за студентска, докторантска и преподавателска мобилност, като се обръщате за повече информация към заместник-декана на ФКНФ по международното сътрудничество или към Началника на отдел „Международна дейност“ и протокол (е-mail: socrates@admin.uni-sofia.bg). Новините около програмата можете да следите на обновения сайт на Софийския университет, както и на адрес: www.hrdc.bg.

За програма „Еразъм“ в катедрата отговарят доц. д-р Невена Панова: nevenapan@gmail.com (Класическа филология), гл. ас. д-р Драгомира Вълчева dragomiraval@gmail.com (Новогръцка филология) и доц. д-р Ина Вишоградска inabanv@yahoo.com (Унгарска филология).