„Преводна рецепция на античната драма в България“

Семинарна дискусия „Преводна рецепция на античната драма в България“ – проект Арион – 22.05.2013