Култура, литература, действителност – 6 ноември 2010