Връчване на Синя лента на доц. д-р Анна Николова, 1 декември 2010 г.