Представяне на книгата „Атика в България“

Представяне на книгата „Атика в България“ (Съст. Клео Протохристова. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013), посветена на рецепцията на античната драма в България