Vita Contemplativa

Международна конференция „GLAS“ (16–18 юли 2016 г.)
Международна конференция „GLAS“ (16–18 юли 2016 г.)
Откриване на библиотеката
Откриване на библиотека „Класическа филология“
Атика в България 3
Представяне на книгата „Атика в България“
„Преводна рецепция на античната драма в България“
„Преводна рецепция на античната драма в България“
90-годишнина на катедра Класическа филология
90-годишнина на катедра Класическа филология
Връчване на Синя лента на доц. д-р Анна Николова, 1 декември 2010 г.
Връчване на Синя лента на доц. д-р Анна Николова, 1 декември 2010 г.

 

Култура, литература, действителност – 6 ноември 2010
Култура, литература, действителност – 6 ноември 2010
Musarum semper amator – 13 и 14 ноември 2009
Musarum semper amator – 13 и 14 ноември 2009
Дипломиране на випуск 2008 – 29.05.2009
Дипломиране на випуск 2008 – 29.05.2009
Disputationes Antiquitatis – 04.04.2008
Disputationes Antiquitatis – 04.04.2008