Конференция Per omnia saecula vivam. Две хиляди години Овидий (23–24 ноември 2017 г.)

https://docs.google.com/forms/d/1vMJd4BOydSvvblihUlLGzK_Ki3DUi3HE5bHJdZQ-2nA/edit