Начало Учебни програми Научни проекти Учебни проекти
За кандидат-студенти
Magistri veneranda doctrina

 

проф. Александър Балабанов       проф. Димитър Дечев

                       

 

проф. Веселин Бешевлиев                проф. Владимир Георгиев

                       

 

проф. Борис Геров                         проф. Александър Ничев

                       

 

проф. Георги Михайлов                  проф. Руска Гандева

                         

 

доц. Зорка Попова                         проф. Александър Милев

                           

 

 доц. Тодор Сарафов                             проф. Кирил Влахов

                                                                 

 

  гл. ас. Красимир Банев                     проф. Димитър Бояджиев

                              

 

Випуск 1947 г. с проф. Геров (вляво), проф. Балабанов (в средата) и проф. Михайлов (вдясно). Сред студентите се виждат бъдещите проф. Василка Тъпкова-Заимова (втори ред, първата вляво), проф. Магдалина Станчева (втори ред, третата вляво) и доц. Тодор Сарафов (втори ред, четвъртият вдясно)