Преподаватели


Преподавател Кабинет, телефон Електронна поща
доц. д-р Й. Сиракова
Ръководител катедра
к-т 183, тел: 9308 341 i.sirakova@uni-sofia.bg
sirakovayoana@gmail.com
проф. д.ф.н. А. Герджиков
Ректор на Софийския университет
к-т 16, партер, Ректорско крило agerdjikov@yahoo.com
проф. д.ф.н. М. Славова к-т 188, тел: 9308 490 mirenaslavova@gmail.com
проф. д.ф.н. П. Янева к-т 175, тел: 9308 376 petian@yahoo.com
проф. В. Герджикова к-т 188, тел: 9308 376 vio@gbg.bg
доц. д-р Н. Гочев к-т 175, тел: 9308 376 leda@tradel.net
доц. д-р Е. Маринова к-т 188, тел: 9308 376 marinovaelia@hotmail.com
доц. д-р Н. Панова к-т 189, тел: 9308 490 nevenapan@gmail.com
гл. ас. д-р Димитър Илиев к-т 188, тел: 9308 376 dimitar.illiev@gmail.com
гл. ас. д-р Марта Ивайлова к-т 189, тел: 9308 490 mivaylova@gmail.com
гл. ас. д-р Л. Радулова к-т 189, тел: 9308 490 lyuba.radulova@gmail.com
ас. Д. Табакова к-т 189, тел: 9308 490 dorotheatabakova@abv.bg
гл. ас. д-р Ц. Василев к-т 183, тел: 9308 341 csvasilev@uni-sofia.bg
ас. Н. Шаранков к-т 189, тел: 9308 490 nsharankov@yahoo.com

Professores emeriti
проф. д-р М. Костова к-т 188, тел: 9308 490 kostova.maria@abv.bg
доц. д-р А. Николова к-т 175, тел: 9308 490 annikbg@yahoo.co.uk
доц. д-р Н. Георгиева к-т 189, тел: 9308 490 leukonoja@abv.bg

Филолог специалист
Марина Полякова к-т 183, тел: 9308 341 marina_bp@abv.bg